Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

6-12 de juny

SALMOS 34-37

6-12 de juny
 • Canción 95 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Gop confianz lóo Jehová né buny cós tzaay» (10 mins.):

  • Sl 37:1, 2. Diti guireʼganno pal rabiʼno que ralooypa rieeni galán a buñ mal, xalagary ngú coʼno guicno gonyno xchiin Jehová (w03-S 1/12 págs. 9, 10 párrs. 3-6).

  • Sl 37:3-6. Gapno confianz lóo Jehová, gonyno cós tzaay, né láabu sasiabbu xilaaybu ronoʼno (w03-S 1/12 págs. 10-12 párrs. 7-15).

  • Sl 37:7-11. Cuésno né paseinys órni Jehová guinitló buñ mal (w03-S 1/12 pág. 13 párrs. 16-20).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Sl 34:18. ¿Ximod racné Jehová buñ ni «cayoʼob xcalnabany» né «buñ ni noʼ nabann»? (w11-S 1/6 pág. 19).

  • Sl 34:20. ¿Ximod góc cumplir profecía reʼ lóo Jesús? (w13-S 15/12 pág. 21 párr. 19).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Sl 35:19–36:12

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guisuidyno mod guininéno buñ beʼo reʼ (15 mins.): Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ videos ni raslooy ximod guininéno buñ né goleʼ loguiaʼ tipnés puntos ni sitnéni. Gonab ló herman guicaʼ ló guiich ximod guininéyibu buñ.

MOD NON GUIBANYNO