Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

NI NON GONYNO LÓ REUNIÓN MOD NABANYNO NÉ MOD RONYNO XCHIIN DIOS JUNY 2016

20-26 de juny

SALMOS 45-51

20-26 de juny
 • Canción 67 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Jehová dipa sabeʼbu tiplad buñ ni rioʼob xcalnabany» (10 mins.):

  • Sl 51:1-4. Nigolú bioʼob xcalnabany David por ni bichébu nisló Jehová (w93-S 15/3 págs. 10, 11 párrs. 9-13).

  • Sl 51:7-9. David nigolú goniiny que Jehová natuidy xcalkiébu scásiʼ par ñoʼ nakitbu stoib (w93-S 15/3 págs. 12, 13 párrs. 18-20).

  • Sl 51:10-17. David gondxich que pal toib buñ nigolú rac arrepentir Jehová ratuidy xcalkiébu scásiʼ (w15-S 15/6 pág. 14 párr. 6; w93-S 15/3 págs. 14-16 párrs. 4-16).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Sl 45:4. ¿Xí galnigolú non guinino né balory? (w14-S 15/2 pág. 5 párr. 11).

  • Sl 48:12, 13. Xomod ná versículos reʼ, ¿xí dxiin ma cuaʼno? (w15-S 15/7 pág. 9 párr. 13).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Sl 49:10–50:6

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ (2 mins. o menos): g16.3-S págs. 10, 11.

 • Órni guibiguetno (4 mins. o menos): g16.3-S págs. 10, 11.

 • Rasuidyno buñ (6 mins. o menos): fg lesiony 3 párr. 1. Órni guiloxlo, góoch buñ ni casuidylo pu lagary labúu guidzelbu video ni laa, ¿Chú bisaʼ la Biblia?, né colguibiʼ tlayenni.

MOD NON GUIBANYNO