Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

20-26 de juny

SALMOS 45-51

20-26 de juny
 • Canción 67 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Jehová dipa sabeʼbu tiplad buñ ni rioʼob xcalnabany» (10 mins.):

  • Sl 51:1-4. Nigolú bioʼob xcalnabany David por ni bichébu nisló Jehová (w93-S 15/3 págs. 10, 11 párrs. 9-13).

  • Sl 51:7-9. David nigolú goniiny que Jehová natuidy xcalkiébu scásiʼ par ñoʼ nakitbu stoib (w93-S 15/3 págs. 12, 13 párrs. 18-20).

  • Sl 51:10-17. David gondxich que pal toib buñ nigolú rac arrepentir Jehová ratuidy xcalkiébu scásiʼ (w15-S 15/6 pág. 14 párr. 6; w93-S 15/3 págs. 14-16 párrs. 4-16).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Sl 45:4. ¿Xí galnigolú non guinino né balory? (w14-S 15/2 pág. 5 párr. 11).

  • Sl 48:12, 13. Xomod ná versículos reʼ, ¿xí dxiin ma cuaʼno? (w15-S 15/7 pág. 9 párr. 13).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Sl 49:10–50:6

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ (2 mins. o menos): g16.3-S págs. 10, 11.

 • Órni guibiguetno (4 mins. o menos): g16.3-S págs. 10, 11.

 • Rasuidyno buñ (6 mins. o menos): fg lesiony 3 párr. 1. Órni guiloxlo, góoch buñ ni casuidylo pu lagary labúu guidzelbu video ni laa, ¿Chú bisaʼ la Biblia?, né colguibiʼ tlayenni.

MOD NON GUIBANYNO