Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | EZEQUIEL 15-17

¿Rony cumplirlo xtiitzlo la?

¿Rony cumplirlo xtiitzlo la?

17:18, 19

  • ¿Xí acuerdo diti buny cumplir rey Sedequías?

    ¿Xí gosaclobu por ni diti buny cumplirbu ni goniʼbu?

  • ¿Xí ma bidudi xtiidza goni né ximod gony cumplir láani?

    ¿Xí labúu guisacloya pal diti rony cumplir ni ma goniya?