Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

4-10 de july

SALMOS 60-68

4-10 de july
 • Canción 104 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Gonyxiroʼno Jehová, Dios ni racadiag órni raninéno láabu» (10 mins.):

  • Sl 61:1, 8. Órni guininéno Jehová gaibyno láabu xí guirá ma biduidyno xtiitzno gonyno (w99-S 15/9 pág. 9 párrs. 1-4).

  • Sl 62:8. Pal napno confianz lóo Jehová saibyno láabu guirá ni noʼ lainy xcalnabanyno (w15-S 15/4 págs. 25, 26 párrs. 6-9).

  • Sl 65:1, 2. Jehová racadiag buñ ni rony xinésni (w15-S 15/4 pág. 22 párrs. 13, 14; w10-S 15/4 pág. 5 párr. 10; it-2-S pág. 554 párr. 2).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Sl 63:3. ¿Xigony más rasac xcalnadxiʼ Jehová que galnabany xtunyno? (w06-S 1/6 pág. 11 párr. 7).

  • Sl 68:18. ¿Chú layibu nac «galrrascad ni nac xomod buñguieeu»? (w06-S 1/6 pág. 10 párr. 4).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Sl 63:1–64:10

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guisuidyno mod guininéno buñ beʼo reʼ (15 mins.): Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ videos ni raslooy ximod guininéno buñ né goleʼ loguiaʼ tipnés puntos ni sitnéni. Gonab ló herman guicaʼ ló guiich ximod guininéyibu buñ.

MOD NON GUIBANYNO