Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

Ni non gonyno ló reunión  |  July de 2016

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | SALMOS 79-86

¿Chú láabu ngú ni más rasac par lóono?

¿Chú láabu ngú ni más rasac par lóono?

Ralooypani toib levita ni góc xfamily Asaf bicaʼ Salmo 83 ló xtzú David. Bicaʼbu salmo reʼ dzú ni xidal gudxrop ná nanitló xcudx Jehová.

83:1-5, 16

  • Órni goninébu Jehová más goyoʼbu galrrasaʼ por laa né xcalmandary Jehová xalagary ñoʼbu galrrasaʼ por láacabu.

  • Ló naareʼ xcudx Jehová láaca racaló bisaʼ clas galnagan. Órni rony guantaryno ronyxiroʼno Jehová.

83:18

  • Jehová raniiny guimbutzaayno laabu.

  • Mod ronyno non guislooyni que Jehová ngú ni más rasac par lóono.