Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

25-31 de july

SALMOS 79-86

25-31 de july
 • Canción 138 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «¿Chú láabu ngú ni más rasac par lóono?» (10 mins.):

  • Sl 83:1-5. Ni non guisac más par lóono ngú laa né xcalmandary Jehová (w08-S 15/10 pág. 13 párrs. 7, 8).

  • Sl 83:16. Órni rony guantaryno ronyxiroʼno Jehová (w08-S 15/10 pág. 15 párr. 16).

  • Sl 83:17, 18. Jehová ngú ni más rasac (w11-S 15/5 pág. 16 párrs. 1, 2; w08-S 15/10 págs. 15, 16 párrs. 17, 18).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Sl 79:9. ¿Xí rasuidy versículo reʼ lóono mod guininéno Jehová? (w06-S 15/7 pág. 12 párr. 5).

  • Sl 86:5. ¿Ximod puextca noʼ Jehová par guituidy «galkié scási»? (w06-S 15/7 pág. 12 párr. 9).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Sl 85:8–86:17

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 55

 • ¿Noʼ laa Dios la? (15 mins.): Goloʼ video ni sieed ló jw.org (goyee ro ná LIBROS NÉ GUIICH > LIBROS NÉ FOLLET. Biyopy follet ¡Diitz sacró ni sieed de Dios! Video reʼ sieedni ló lesiony ni laa, «¿Chú láabu ngú Dios»). Maca gonabdiitz herman: ¿Ximod labúu guiquiinno video reʼ órni guininéno buñ yoʼ por yoʼ, locay ro radudy xidal buñ o rotísi lagary? ¿Ximod goyeeni lóoto órni biquiinto video reʼ?

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.): bh cap. 7 párrs. 9-15

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 143 né guinabno lóo Jehová

  Nota: Nír guicadiagno guidopy grabación. Né ór cú labúu golno canción copy reʼ.