Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

NI NON GONYNO LÓ REUNIÓN MOD NABANYNO NÉ MOD RONYNO XCHIIN DIOS JULY 2016

18-24 de july

SALMOS 74-78

18-24 de july
 • Canción 110 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Guisetnaladxno guirá ni ma buny Jehová» (10 mins.):

  • Sl 74:16; 77:6, 11, 12. Gonyno pensary ló guirá cós ni buny Jehová (w15-S 15/8 pág. 10 párrs. 3, 4; w04-S 1/3 págs. 19, 20; w03-S 1/7 págs. 10, 11 párrs. 6, 7).

  • Sl 75:4-7. Tipnés cós ni buny Jehová láani ngú, biduidybu dxiin tipnés buñguieeu par guisanir lainy congregación (w06-S 15/7 pág. 11 párr. 3; it-1-S pág. 1187 párr. 7).

  • Sl 78:11-17. Bisetnaladx ximod Jehová ralaa xcudx (w04-S 1/4 págs. 21, 22).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Sl 78:2. ¿Xí bisetlaa versículo reʼ nasaclóo Mesías? (w11-S 15/8 pág. 11 párr. 14).

  • Sl 78:40, 41. Mod rasetlaa versículo reʼ, ¿xí rasac Jehová por ni ronyno? (w12-S 1/11 pág. 14 párr. 5; w11-S 1/7 pág. 10).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Sl 78:1-21

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ (2 mins. o menos): wp16.4-S pág. 16. Gonab donación láabu.

 • Órni guibiguetno (4 mins. o menos): wp16.4-S pág. 16.

 • Rasuidyno buñ (6 mins. o menos): fg lesiony 5 párrs. 6, 7.

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 15

 • Ro raquiin gony herman dxiin (10 mins.)

 • Jehová bisaʼ guirá cós (5 mins.): Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. (Goyee ló jw.org/zpa ro ná LIBROS NÉ GUIICH > VIDEOS. Góc ximig Jehová: Cú biyopy video ni laa, Jehová bisaʼ guirá cós.) Después gonab mbioxien guiaʼpy ló plataforma, né guinabdiitzlo layibu xi bienyibu ló video reʼ. Nír non guiyopylo chú mbiox labúu guiquiinlo.

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.): bh cap. 7 párrs. 1-8

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 111 né guinabno lóo Jehová