Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

Ni non gonyno ló reunión  |  July de 2016

11-17 de july

SALMOS 69-73

11-17 de july
 • Canción 92 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Xcudx Jehová raslooyibu que nainy gonyibu ni ná Dios né gan» (10 mins.):

  • Sl 69:9. Mod rasobno Jehová non guiduidyni diitz que ronyno láani né gan (w10-S 15/12 págs. 7-11 párrs. 2-17).

  • Sl 71:17, 18. Buñgol labúu gacnéyibu mbioxhlas gonyibu ni ná Dios né gan (w14-S 15/1 págs. 23, 24 párrs. 4-10).

  • Sl 72:3, 12, 14, 16-19. Pal nigolú rioladxno gonyno xchiin Dios ngú sachiin lóono gaibyno buñ xí gony Gobierno xtunybu (w15-S 1/10 pág. 16 párr. 3; w10-S 15/8 pág. 32 párrs. 19, 20).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Sl 69:4, 21. ¿Xí bisetlaa guirá versículos reʼ nasaclóo Mesías? (w11-S 15/8 pág. 11 párr. 17; w11-S 15/8 pág. 15 párr. 15).

  • Sl 73:24. ¿Ximod ronyxiroʼ Jehová buñ ni rony ni nábu? (w13-S 15/2 págs. 25, 26 párrs. 3, 4).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Sl 73:1-28

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ (2 mins. o menos): Página 1 xtuny wp16.4-S. Goniʼ de xi láani labúu gooyto diitz órni guibiguetlo stoib.

 • Órni guibiguetno (4 mins. o menos): Página 1 xtuny wp16.4-S.

 • Rasuidyno buñ (6 mins. o menos): fg lesiony 5 párrs. 3, 4.

MOD NON GUIBANYNO