Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 MOD NON GUIBANYNO

Jehová bisuidy lóodo bisniʼsdo xiindo galán

Jehová bisuidy lóodo bisniʼsdo xiindo galán

¿Ximod labúu gacné Jehová a buñ par guisniʼsyibu xiinyibu galán? Órni ma bibiʼlo video ni laa, Jehová bisuidy lóodo bisniʼsdo xiindo galán, cuapy galrranabdiitz ni sieed ló video reʼ ni rasetlaa de Abilio né Ulla Amorim:

  • ¿Ximod ni gosacloyibu dzú gocyibu mbiox gocnéni layibu nasniʼsyibu xiinyibu galán?

  • ¿Xí cós sacróyen rasetnaladx xiinyibu dzú gocyibu mbiox?

  • ¿Ximod Abilio né Ulla bisobyibu ni ná Deuteronomio 6:6, 7?

  • ¿Xigony diti nosi buny mandaryibu xiinyibu nasob layibu?

  • ¿Ximod gocnéyibu xiinyibu nagoʼ guic ñony xchiin Jehová?

  • Guirá ór buny animaryibu ximbioxyibu ñony más ló xchiin Jehová, ná ¿xí xtem gondxichyibu ñonyibu después? (bt-S pág. 178 párr. 19).