Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

2-8 de enero

ISAÍAS 24-28

2-8 de enero
 • Canción 12 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Jehová ran xcudx» (10 min.):

  • Isa 25:4, 5. Jehová ran buñ ni ná gony ni nábu (ip-1-S pág. 272 párr. 5).

  • Isa 25:6. Jehová goniʼ que saduidybu xiroʼ galrro ni guireʼ ló la Biblia né scú cayonybu láani (w16.05-S pág. 24 párr. 4; ip-1-S pág. 273 párrs. 6, 7).

  • Isa 25:7, 8. Galkié né galgoity mápa mer guinitlóni por tipzó (w14-S 15/9 pág. 26 párr. 15; ip-1-S págs. 273, 274 párrs. 8, 9).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Isa 26:15. ¿Ximod labúu gacnéno Dios par guirebuʼ ni ná texto reʼ? (w15-S 15/7 pág. 11 párr. 18).

  • Isa 26:20. ¿Xí láani ngú «cuart» ni rasetlaa Isaías? (w13-S 15/3 pág. 23 párrs. 15, 16).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Isa 28:1-13

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guisuidyno mod guininéno buñ beʼo reʼ (15 mins.): Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ videos ni raslooy ximod guininéno buñ né goleʼ loguiaʼ tipnés puntos ni sitnéni.

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 138

 • Ro raquiin gony herman dxiin (15 mins.): Láaca labúu guisuidylo né herman ximod labúu gacné lóono ni sieed ló Anuario (yb16-S 140-142).

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.): bh cap. 13 párrs. 1-4

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 15 né guinabno lóo Jehová