Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

NI NON GONYNO LÓ REUNIÓN MOD NABANYNO NÉ MOD RONYNO XCHIIN DIOS ENERO 2017

16-22 de enero

ISAÍAS 34-37

16-22 de enero
 • Canción 31 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Ezequías cuaʼ galnasác portín gopbu fe» (10 mins.):

  • Isa 36:1, 4-10, 15, 18-20. Buñ asirios cualóyibu Jehová né goniʼyibu que sanitlóyibu xcudx Jehová (ip-1-S págs. 386-388 párrs. 7-14).

  • Isa 37:1, 2, 14-20. Ezequías gop xiroʼ confianz lóo Jehová (ip-1-S págs. 389-391 párrs. 15-17).

  • Isa 37:33-38. Jehová bilaa xcudx (ip-1-S págs. 391-394 párrs. 18-22).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Isa 35:8. ¿Xí láani góc «Néz ni Nayaa» né chú layibu labúu gosaa loni? (w08-S 15/5 pág. 26 párr. 4; pág. 27 párr. 1).

  • Isa 36:2, 3, 22. ¿Xí galán mod bisian Sebná ni labúu guisuʼno? (w07-S 15/1 pág. 8 párr. 6).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Isa 36:1-12

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ (2 mins. o menos): Mt 24:3, 7, 14. Guiquiinno la Biblia órni guisuidyno buñ. Goniʼ de xí láani labúu gooyto diitz órni guibiguetlo stoib.

 • Órni guibiguetno (4 mins. o menos): 2Ti 3:1-5. Guiquiinno la Biblia órni guisuidyno buñ. Bunycuent toib tarjeta de contacto xtuny jw.org.

 • Rasuidyno buñ (6 mins. o menos): bh pág. 32 párrs. 11, 12. Biruʼ buñ ni rasuidylo tzee reunión.

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 91

 • «Jehová, napa confianz lólo» (15 mins.): Galrranabdiitz né galrracapy. Goloʼ tidxó video ni laa, « Jehová, napa confianz lólo»

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.): bh cap. 13 párrs. 10-16

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 24 né guinabno lóo Jehová