Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | HECHOS 9-11

Primer goniiny nanitlóbu xpiin Jesús né después goniʼbu xtiitz Dios né gan

Primer goniiny nanitlóbu xpiin Jesús né después goniʼbu xtiitz Dios né gan

9:15, 16, 20-22

Saulo nimaca bisobbu guirá ni bisuidybu. ¿Xigony bitzaʼ Saulo mod góc né stipnés buñ ni góc xomod láabu diti buny láani? Portín más gosac par láabu ñonybu ni rioladx Dios xalagary ñonybu ni rioladx buñgudxlio né láaca nigolú biduidybu guixquix por galrronladx ni bislooy Cristo láabu. Pal looy casuidylo la Biblia né yása tzonislo, ¿nimaca sasoblo ni casuidylo xomod buny Saulo la?