Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | SOFONÍAS 1 A AGEO 2

Guiyopyno Jehová antes de guidxin dzú ni guidzuitzbu

Guiyopyno Jehová antes de guidxin dzú ni guidzuitzbu

Sof 2:2, 3

Par labúu «guicachlan» Jehová lóono ló dzú ni cadzuitzbu, diti nosi raquiin gac dedicarno láabu. Non guisobno ni góoch Sofonías a guirá israelitas.

  • Guiyopyno Jehová: Guidzaktzayno Jehová né xcudxbu.

  • Gonyno xinésni: Gony defenderno guirá ni raiby Jehová lóono.

  • Gacno buñ nadaʼa: Guisobno Dios ná diti nanno xigony, gacno buñdxo né guisaguelno gony corregirbu lóono.

¿Ximod labúu guiyobi Jehová, goni xinésni né gaca buñ nadaʼa dada rutirigaʼlni naʼ?