Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 MOD NON GUIBANYNO

Cós copy ni gac ló reunión lainy xomal

Cós copy ni gac ló reunión lainy xomal

De goló enero íz 2018, ló reunión ni rac lainy xomal sasuidyno tipnés notas, dibuj né video ni sieed ló edición de estudio xtuny Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (nwtsty), edición reʼ nosi noʼni ló Internet né diti napno láani ló diitza. Ná scú, guirá ndeʼ sacnégoluʼni lóono órni guisuidyno xquiichno ni rinéno reunión. Per ni máspa, sabigaxno más Jehová, Bixiosno ni nadxiʼ lóono.