Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

Ni non gonyno ló reunión  |  Diciembre de 2016

5-11 de diciembre

ISAÍAS 1-5

5-11 de diciembre
 • Canción 107 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Guiaʼpyno laidy xtany Jehová» (10 mins.):

  • [Goloʼ video ni laa, Ro rasaló Isaías].

  • Isa 2:2, 3. «Dainy ro sob lidx Jehová» raduidyni diitz religión nayaa ni racacuent Jehová (ip-1-S págs. 38-41 párrs. 6-11; pág. 45 párrs. 20, 21).

  • Isa 2:4. Buñ ni rony ni ná Jehová diti rieeyibu guerr (ip-1-S págs. 46, 47 párrs. 24, 25).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Isa 1:8, 9. ¿Xí raduidy diitz que Jerusalén siaʼan xomod toib yoʼ balac ni noʼ galay toib layoo labaa balach? (w06-S 1/12 pág. 8 párr. 5).

  • Isa 1:18. ¿Xí raduidy diitz ni goniʼ Jehová: «Coltaʼ né gony reglarno galrradíil ni napno»? (w06-S 1/12 pág. 8 párr. 6, it-2-S pág. 798 párr. 3).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Isa 5:1-13

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guisuidyno mod guininéno buñ beʼo reʼ (15 mins.): Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ videos ni raslooy ximod guininéno buñ né goleʼ loguiaʼ tipnés puntos ni sitnéni. Gonab herman guicaʼ ló guiich ximod guininéyibu buñ.

MOD NON GUIBANYNO