Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

19-25 de agost

HEBREOS 1-3

19-25 de agost
 • Canción 35 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Gonyno xinésni né guianladxno cós mal» (10 mins.)

  • [Goloʼ video ni laa, Ro rasaló Hebreos].

  • Heb 1:8. Jesús ronybu xinésni ló xcalmandarybu (w14-S 15/2 pág. 5 párr. 8).

  • Heb 1:9. Jesús ronybu xinésni né rianladxbu cós mal (w14-S 15/2 pág. 4 párr. 7).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • Heb 1:3. ¿Guirá ór bislooy Jesús que nacbu xomodpa Bixiosbu la? (it-1-S pág. 1211).

  • Heb 1:10-12. ¿Xigony goniʼ Pablo que diitz ni sieed ló Salmo 102:25-27 raniʼni de Jesucristo? (it-1-S pág. 478 párr. 2).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová ló la Biblia xomal reʼ?

  • ¿Xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) Heb 1:1-14 (th lesiony 10).

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 121

 • Ro raquiin gony herman dxiin (15 mins.)

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.) lfb lesiony 55.

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 148 né guinabno lóo Jehová