Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

21-27 de agost

EZEQUIEL 35-38

21-27 de agost
 • Canción 132 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Mápa mer guinitló Gog de Magog» (10 mins.)

  • Eze 38:2. Gog de Magog nacni toib grupo de xidal gudxrop (w15-S 15/5 págs. 29, 30).

  • Eze 38:14-16. Gog de Magog sacaló xcudx Jehová (w12-S 15/9 pág. 5 párrs. 8, 9).

  • Eze 38:21-23. Jehová sony defenderbu derech ni napbu de gony mandarybu né sasiábu laabu órni guinitlóbu Gog de Magog (w14-S 15/11 pág. 27 párr. 16).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • Eze 36:20, 21. ¿Xigony nigolú raquiin gacno buñ ni noʼ xcalrrien? (w02-S 15/6 pág. 20 párr. 12).

  • Eze 36:33-36. ¿Ximod rac cumplir diitzreʼ ló naareʼ? (w88-S 15/9 pág. 24 párr. 11).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová ló la Biblia xomal reʼ?

  • ¿Xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) Eze 35:1-15.

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ (2 mins. o menos) Sl 37:29. Guiquiinno la Biblia órni guisuidyno buñ.

 • Órni guibiguetno (4 mins. o menos) Gé 1:28; Isa 55:11. Guiquiinno la Biblia órni guisuidyno buñ.

 • Discurs (6 mins. o menos) w16.07-S págs. 31, 32. Tema: ¿Xí raduidy diitz choplaʼ yac ni racá cueʼ saʼ?

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 54

 • «Gonyno por gapno fe» (15 mins.) Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ video ni laa, Guiyopyno cós ni gacné lóono par diti guisianno Jehová: Gapno fe.

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.) lv cap. 3 párrs. 8-15cuadriyen pág. 30.

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 122 né guinabno lóo Jehová