Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | EZEQUIEL 32-34

Dxiin rodann ni nap toib atalaya

Dxiin rodann ni nap toib atalaya

Ló dzú ni see, buñ ni góc atalayas casi guirá ór gosagaʼyibu laidy muros o torres ni gop toib gudx par labúu naduidyibu abís de nitisi riesga ni ñoʼ. Jehová biliñabu Ezequiel ñacbu xomod toib atalaya par naduidybu abís gudx Israel.

  • 33:7

    Ezequiel gochbu buñ israelitas que Dios sony castigar layibu pal diti rasianyibu guirá cós mal ni ronyibu.

    ¿Xí láani raiby Jehová lóono tzágudxno buñ ló naareʼ?

  • 33:9, 14-16

    Pal Ezequiel naduidy abís, labúu nalaabu né láaca nalaa stipnés buñ.

    ¿Xí láani non guichiin lóono tzoʼno tzágudxno buñ nimaca ni ná Jehová?