Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 MOD NON GUIBANYNO

Guiquiinno la Biblia órni guisuidyno buñ

Guiquiinno la Biblia órni guisuidyno buñ

De goló beʼo septiembre guiich ni raquiinno ni laa, Ni non gonyno ló reunión sitnéni toib presentación copy ni gac laa «Guiquiinno la Biblia órni guisuidyno buñ». Ló cú sabeʼ loguiaʼno toib galrrasuidy ni diti nagan, nosi sonyno toib galrranabdiitz né saquiinno toib texto.

Pal raduidyno cuent que buñ rioladx guicadiag ni ná la Biblia, labúu guisianéno láabu toib guiich o guilooyno láabu toib video ni noʼ ló jw.org par guicaa diitz guibiguetno stoib ór. Gonyno por guibiguetno de goló chop tzón govitzsi par gooyno diitz né láabu. Presentación copy né herman ni tudy ló scuel reʼ sabeʼyibu información ló libro copy ni laa, What Can the Bible Teach Us?, ndeʼ nac toib libro ni más nayaa caa né bireʼni ló libro ni laa, ¿Xí ni merpa rasuidy la Biblia? Laʼga diti noʼni ló xtiitzno, saquiinno libro ¿Xí ni merpa rasuidy la Biblia?, portín libro reʼ láaca labúu gacnéni lóono par guibiguetno tzáguenno buñ o guisuidyno layibu nosi né la Biblia.

Nosi noʼ toib néz ni riné lóono par guibanyno tipzó (Mt 7:13, 14). Guisetnaladxno que buñ ni raninéno xtiitz Dios napyibu bisaʼ clas crenys né costumbres, por ngú non guiyopyno mod par guioladxyibu ni ná la Biblia (1Ti 2:4). Conforma guisuidyno bisaʼ clas temas né guiquintzayno la Biblia, más sioladxno guisuidyno xtiitz Dios né más sarebuʼ xchiinno (2Ti 2:15).