Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

1-7 de agost

SALMOS 87-91

1-7 de agost
 • Canción 49 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Diti guireʼno lainy lagary nagach ni nap Jehová» (10 mins.):

  • Sl 91:1, 2. Pal noʼno lainy «lagary nagach» ni nap Jehová diti noʼ xi sacno (w10-S 15/2 págs. 26, 27 párrs. 10, 11).

  • Sl 91:3. Buñdzab raguiʼx tramp ro radudyno xomod buñ ni ranás manybiguin (w07-S 1/10 págs. 26-30 párrs. 1-18).

  • Sl 91:9-14. Jehová nac lagary ro ralaano (w10-S 15/1 págs. 10, 11 párrs. 13, 14; w01-S 15/11 págs. 19, 20 párrs. 13-19).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Sl 89:34-37. ¿Xí acuerdo rasetlaa Jehová ló versículos reʼ né ximod bilooy Jehová gac cumplirni? (w14-S 15/10 pág. 10 párr. 14; w07-S 15/7 pág. 32 párrs. 3, 4).

  • Sl 90:10, 12. ¿Ximod guigabno xtzúno par gapno toib galnabany ni nap xiroʼ galnann? (w06-S 15/7 pág. 13 párr. 4; w01-S 15/11 pág. 13 párr. 19).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Sl 90:1-17

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guisuidyno mod guininéno buñ beʼo reʼ (15 mins.): Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ videos ni raslooy ximod guininéno buñ né goleʼ loguiaʼ tipnés puntos ni sitnéni. Gonab herman guicaʼ ló guiich ximod guininéyibu buñ.

MOD NON GUIBANYNO