Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

29 de abril a 5 de may

2 CORINTIOS 1-3

29 de abril a 5 de may
 • Canción 44 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Jehová nac Dios ni rasialdó xcalnabanyno» (10 mins.)

  • [Goloʼ video ni laa, Ro rasaló 2 Corintios].

  • 2Co 1:3. Jehová nacbu «Bixiosno ni nap xiroʼ galrronladx» (w17.07-S pág. 13 párr. 4).

  • 2Co 1:4. Lóono rasialdóno xcalnabany stipnés portín Jehová rasialdó xcalnabanyno (w17.07-S pág. 15 párr. 14).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • 2Co 1:22. ¿Xí radudy Dios a cristianos ungidos, né ximod rarexani? (w16.04-S pág. 32).

  • 2Co 2:14-16. ¿Xí láani sigory bitzanló ló xpensary apóstol Pablo órni goniʼbu de toib «procesión triunfal»? (w10-S 1/8 pág. 23).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová ló la Biblia xomal reʼ?

  • ¿Xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) 2Co 3:1-18 (th lesiony 10).

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

MOD NON GUIBANYNO