Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

3-9 de abril

JEREMÍAS 17-21

3-9 de abril
 • Canción 69 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Biduidy lagary guisaʼ Jehová xpensarylo né mod ni ronylo» (10 mins.)

  • Jer 18:1-4. Ni rasaʼ guus ronybu láani mod ni nábu (w99-S 1/4 pág. 22 párr. 3).

  • Jer 18:5-10. Jehová nap derech guiniʼ xí láani non gony buñgudxlio (it-1-S pág. 215 párr. 1).

  • Jer 18:11. Biduidy lagary guisaʼ Jehová looy mod ni nábu (w99-S 1/4 pág. 22 párrs. 4, 5).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • Jer 17:9. ¿Ximod labúu ganno pal xcalnabanyno ma cascuʼni lóono? (w01-S 15/10 pág. 25 párr. 13).

  • Jer 20:7. ¿Ximod biquiin Jehová xcalnadip né biscúbu Jeremías par labúu ñony Jeremías xchiimbu? (w07-S 15/3 pág. 9 párr. 6).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Jer 21:3-14.

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guisuidyno mod guininéno buñ beʼo reʼ (15 mins.): Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ né cueʼyibu láani ro ná, «Ximod labúu guininéno buñ». Goloʼ videos ni raslooy ximod guininéno buñ né goleʼ loguiaʼ tipnés puntos ni sitnéni. Góoch guirá herman tzáguenyibu buñ ni cuacuent tratad, ¿Xí ngú Gobierno xtuny Dios?

MOD NON GUIBANYNO