Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

10-16 de abril

JEREMÍAS 22-24

10-16 de abril
 • Canción 52 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «¿Nigolú nainy xcalnabanylo guimbu Jehová la?» (10 mins.)

  • Jer 24:1-3. Jehová goniʼ que buñ nac xomod higos (w13-S 15/3 pág. 8 párr. 2).

  • Jer 24:4-7. Buñ ni góc nagoch xcalnabany né bisob ni ná Jehová gocyibu xomod higos ni nasac (w13-S 15/3 pág. 8 párr. 4).

  • Jer 24:8-10. Buñ ni góc nagudx xcalnabany né diti bisob ni ná Jehová gocyibu xomod higos ni nayotz (w13-S 15/3 pág. 8 párr. 3).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • Jer 22:30. Texto reʼ ná que ni toib buñ non cuu ló trono xtuny David, per ¿xigony Jesús labúu gurú loni? (w07-S 15/3 pág. 10 párr. 9).

  • Jer 23:33. ¿Xí láani nac xomod toib guiʼx ni «noʼoy Jehová»? (w07-S 15/3 pág. 11 párr. 1).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Jer 23:25-36.

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ (2 mins. o menos): Página 1 xtuny g17.2-S. Goniʼ de xí láani labúu gooyto diitz órni guibiguetlo stoib.

 • Órni guibiguetno (4 mins. o menos): Página 1 xtuny g17.2-S. Goniʼ de xí láani labúu gooyto diitz órni guibiguetlo stoib.

 • Rasuidyno buñ (6 mins. o menos): lv pág. 5 párrs. 1, 2. Bislooy ximod xtiitz Dios labúu guidxinni lainy xcalnabany buñ ni rasuidylo.

MOD NON GUIBANYNO