Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

Campaña par guiruʼno buñ tzee samblia de tzón govitz

Campaña par guiruʼno buñ tzee samblia de tzón govitz

Guirá íz, órni ma guidxin samblia de tzón govitz nigolú rabaladxno por galrro ni guiduidy Jehová lóono. Raniiny lóono que stipnés buñ guiduidy cuent que natzaaybu, por ngú non gonyno dada rutirigaʼlni lóono guiruʼno buñ tibrodiguieʼ (Sl 34:8). Ancianos ni noʼ lainy congregación guiniʼ ximod guikiʼsno invitaciones reʼ.

NI NON GUISETNALADXNO

  • ¿Pu dzú gac samblia?

  • ¿Pu dzú saló campaña lainy congregación xtuni?

  • ¿Pu dzú gac reunión par guireʼno yoʼ por yoʼ?

  • ¿Xí non goni ló campaña reʼ?

  • ¿Chú láabu nainy naʼ guiruʼya?

¿XÍ LABÚU GUINIʼLO?

Órni ma bilox goniʼlo dioxh, labúu guiniʼlo scareʼ:

«Noʼdo ló toib campaña ni cayac ló guidopynac Gudxlio par guiruʼdo buñ tzee samblia. Dzú, ór né lagary ro gacni sieedni ló guiich reʼ. Raniiny lóodo tzeelo par gony compañerlo lóodo».

XÍ GONYNO NÉ BUÑ NI RIOLADX GAN MÁS

Ná raniiny lóono guiruʼno xidalguixo buñ par tzee samblia, non tzoʼno naní par gacnéno buñ ni rioladx guisuidy ni ná Dios.

Guic xomal labúu guisianélo revista toibsi né invitación.