Accesibilidad ajuste

Biloyña diitz ni cayopylo

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Rabiguet

Testigos xtuny Jehová

diitza

NI NON GONYNO LÓ REUNIÓN MOD NABANYNO NÉ MOD RONYNO XCHIIN DIOS ABRIL 2016

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | JOB 28-32

Job, bisiambu toib mod galán par guisuʼno

Job, bisiambu toib mod galán par guisuʼno

Job bisobbu Jehová, diti goyoʼ xitcal ni bicaa láabu

31:1

  • Bunybu toib acuerdo né bisalóbu né nosi tzeelbu bibiʼbu que nigolú móz nac.

Job bisiambu toib mod galán mod godabiobu buñ

31:13-15

  • Gócbu buñdxo, bunybu xinésni né binladxbu buñ. Láabu godabiobu nitisi buñ.

Job gocnébu buñ, diti goyoʼbu galrrasaʼ por láasibu

31:16-19

  • Gocnébu né biduidybu ni caquiin buñ.