Ani nayambaro esuesu mo ye ani tingidi pakpio Yesu sa. Mo gbata gu ba mbedi na mo nga gu aboro nika dunguratiyo ku rogoho.