Mo ndunga ku rogo gu Bambu Kindo nga ga aDezire Yekova ka bingo gupai ninaamanga yo.