Aller au contenu

Aller au sous-menu

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

O Ufaume wa Mungu wunu hindri ?

O Ufaume wa Mungu wunu hindri ?

Holiho ndawe, wunu...

 • hindru harumwa o moo wa haho.

 • dunia nyizuri.

 • sirikali ho mbinguni.

 LE JAWABU LAHE BIBLU

« Mungu wa mbinguni ngujo simamisha ufaume utsojo tolwa » (Danieli 2:44).

« Rinikiwa mwana, na sirikali ngayijo ka pvo fuzi juu hahe » (Isaya 9:6).

FAÏDA USONI MWA HO

Ze miadi zinu ngazi uhakikishao huka :

 • Ngapvo sirikali ya haki ikao ngayijo unika baraka rangu ndapvasa (Isaya 48:17, 18).

 • Uhayati pvadzima na unono na raha nikamilifu harumwa le dunia la nyumeni lilio karibu pvanu (Ufunuo 21:3, 4).

 EBA IZO YE BIBLU YA HAMBA NGIZO NYIAMINIFU ?

Naam, haushashi wa fikira mbili :

 • Isa ha onesa izo o Ufaume wa Mungu ujo renda. Isa ha fundisha o wana zioni wa hahe ha huswali ili o Ufaume wa Mungu uje ne ze nyandzo za Mungu zifanyihe shipvandre juu mwantsi (Mata 6:9, 10). Ha onesa namnaje ye swala yinu yijo kana kibala.

  Wakati yaka duniani, Isa ha lisa wandru wakana ndzaya, ha pvonesa o wawade, na ha nika uhayati o wahafa ! (Mata 15:29-38 ; Yohana 11:38-44). Ye nde mtawalifu waho Ufaume wa Mungu ujao, Isa ha pvenua moneso mwema wahe baraka ikao o Ufaume ngawujo nika o wanadamu (Ufunuo 11:15).

 • Ye hali le dunia lilio ngali jadidishao huka o Ufaume wa Mungu nguwo karibu. Isa ha juliza huka, kabla o Ufaume we hantsi o usalama shipvandre juu mwantsi, le dunia ngalijo hundrana na nkodo, ndzaya na mirindrindro ya ntsi (Mata 24:3, 7).

  Ze taabu zinu ngazi onehao leo. Yapvo, ngasina umakinifu huka o Ufaume wa Mungu ngawujo towa ze taabu hama nda zinu, tsi hale pvanu.

 MSOMO WA ULOLEA

Eba, harumwa o Ufaume wa Mungu o uhayati ngawujoka je ?

Ye Biblu nge jibuo le suala linu harumwa ZABURI 37:29 na ISAYA 65:21-23.