Holiho ndawe, nde...

  • Mungu.

  • mwanadamu.

  • mundru wa saya.

 LE JAWABU LAHE BIBLU

Le dunia pia litawaliwa ni Iblisi (1 Yohana 5:19).

Mwana wa Mungu haja duniani [...] ili yangamize ye hazi ya Iblisi (1 Yohana 3:8).

FAÏDA USONI MWA HO

Ze kweli zinu ngazi unikao :

maelezo ya kawaïda uhusu ze taabu za dunia (Ufunuo 12:12),

ye maana ya huamini dunia nyizuri zaïdi (1 Yohana 2:17).

 EBA IZO YE BIBLU YA HAMBA NGIZO NYIAMINIFU ?

Naam, haushashi wa fikira ndraru :

  • Mungu ha laani o utawalifu wa Shetwani. Jehovah Mungu ha anzimia ya rotse o utawalifu wa Shetwani Iblisi. Ngu niko miadi ya huamgamiza [...] Iblisi na hutowa ye andhabu ya Shetwani (Waebrania 2:14).

  • Mungu ha tsauwa Isa al-masihi ili yatawalie ye dunia. Isa, ye kinyume kabisa ne mtawalifu wa nafusi mkatili, ya tawalia ye dunia ya leo. Mungu ha nika miadi huka, ye mfaume Isa, ngujo sikinia o wa lejepvu no wa masikini [...]. Ngujo wa komboa no ukandamizi ne mabaya (Zaburi 72:13, 14).

  • Mungu ye kamba ndrabo. Ye Biblu ngayi pvenuao : Yo kekiri huka Mungu yambe ndrabo (Waebrania 6:18). Eka Jehovah ngu niko miadi ya drongoo, iyo hama zifanyishiha (Isaya 55:10, 11). Hakika, ye shefu ya dunia ngujo tolwa pvondze ! (Yohana 12:31).

 MSOMO WA ULOLEA

Le dunia ngalijo ka je baada ye shefu ya halo yajo wangamiziwa ?

Ye Biblu nge jibuo le suala linu harumwa ZABURI 37:10, 11 na UFUNUO 21:3, 4.