Holiho ndawe, le dunia ngalijo...

  • zidi ha mbi.

  • bakisha he hali yinu

  • rendeha bora

 LE JAWABU LAHE BIBLU

Mungu [...] ngujo pvangua haïna tsozi lontsi lahe matso ya hawo, o mfo kauna ukaya tsena, wala mswiba, wala shililo, wala ndroso, kazina uparo ukaya tsena, hasababu zakaya zamani zilawa (Ufunuo 21:3, 4).

FAÏDA USONI MWA HO

Ye miadi yinu ngayijo uruhusu utumaïni :

hazi ya mjipvizo na mkinazo (Isaya 65:21-23),

maesha yatsona uwade wala usikitifu utsokawontsi (Isaya 25:8 ; 33:24),

raha ya daima pvadzima ne familli ya haho no wandzani wa haho (Zaburi 37:11, 29).

 EBA IZO YE BIBLU YA HAMBA NGIZO NYIAMINIFU ?

Naam, haushashi wa fikira mbili :

  • Mungu ushinda ya zingare ze miadi za hahe. Harumwa ye Biblu, Jehovah Mungu, waye tshe, nde ya parwa Mwinyi Mshindzi, hasabu o ushindzi wa hahe kautsina mpaka (Ufunuo 15:3). Yapvo, ngena ushindzi wa huzingara miadi ya hahe ha hubadilisha le dunia. Hama nde heli ye Biblu ya hamba, hoha Mungu haïna ndrongoo umkinishiha (Mata 19:26).

  • Mungu wandza ya zingare ze miadi za hahe. Ha mfano, Jehovah ngu tamani ya rejeze uhaï o wa hafa (Ayubu 14:14, 15).

    Tsena, hama nde heli ye biblu ya hamba, mwana wa Mungu, Isa, ha pvonesa o wawade, hasababu yeye wajau haka hwandza (Markus 1:40, 41). O mhutajio wa hahe ndo husaïdia o wataabihao. He namna yinu, ha onesa haukamilifu ye nyandzo ya Mbaba wa hahe (Yohana 14:9).

    Yapvo, narikayena yakini huka Jehovah na Isa ngwandzao wa risaïdie rihundre raha ne zijao ! (Zaburi 72:12-14 ; 145:16 ; 2 Butrus 3:9).

 MSOMO WA ULOLEA

Nammnaje Mungu ngujo badilisha le dunia ?

Ye Biblu nge jibuo le suala linu harumwa MATA 6:9, 10 na DANIELI 2:44.