Aller au contenu

Eba, ze nyisikitifu ngazijo zia usiku ?

Eba, ze nyisikitifu ngazijo zia usiku ?

Holiho ndawe...

  • naam

  • laa

  • ambese

 LE JAWABU LAHE BIBLU

Mungu [...] ngujo pvangua haïna tsozi lontsi lahe matso ya hawo, o mfo kauna ukaya tsena, wala mswiba, wala shililo, wala ndroso, kazina uparo ukaya tsena. (Ufunuo 21:3, 4).

FAÏDA USONI MWA HO

Ye miadi yinu ngayi unikao :

yakini hukaya Mungu tsi nde sababu yahe mashaka ya haho (Yakobo 1:13),

o mtrulizo ha hujua huka, Mungu ngena huzuni wakati usikitihao (Zekaria 2:8),

twamaa ya kweli huka ze nyisikitifu pia ngazijo zia (Zaburi 37:9-11).

 EBA IZO YE BIBLU YA HAMBA NGIZO NYIAMINIFU ?

Naam, haushashi wa fikira mbili :

  • Mungu hutukiwa ne ze nyisikitifu no udhuluma. Ona izo Jehovah Mungu ha fikiri wakati wanantsi wa hahe waka hukatilishiwa ha udziro. Holiho nde Biblu, ha wasikinia wakati waka hushemeza no msukumio kabisa (Wanamzi 2:18).

    Mungu hurema kabisa wafanyao ze mbi o wandru wa saya. Ha mfano, ye Biblu nge ambao huka, mihono yitowao damu yo hutukia Mungu (Mithali 6:16, 17)

  • Mungu ngu shuhuliho na haïna mwanadamu. Haïna mundru ngu juo o mdzo wa hahe ne ndroso ya hahe, imma, Jehovah wajau ngu juo izo (2 Habari za nyakati 6:29, 30).

    He ndzia yaho Ufaume wa hahe, ulio karibu, Jehovah ngujo zia ze nyisikitifu za haïna mundru (Mata 6:9, 10). Ha hulindia, ngu pvendzo ze moo ha hutruliza wala wa mtsahao ha kweli (Zitrendwa 17:27 ; 2 Wakorintho 1:3, 4).

 MSOMO WA ULOLEA

Ze habari hindri Mungu ngu ruhusu ze nyisikitifu ?

Ye Biblu nge jibuo le suala linu harumwa WAROMA 5:12 na 2 BUTRUS 3:9.