Aller au contenu

Ye siri ya furaha ya familli hindri ?

Ye siri ya furaha ya familli hindri ?

Holiho ndawe, nde...

  • nyandzo.

  • mapesa.

  • hindru ya saya.

 LE JAWABU LAHE BIBLU

O wenyi furaha ndo wa ishiliao o mrongoo wa Mungu na wa utriao ndziani ! (Luka 11:28).

FAÏDA USONI MWA HO

Ha hudunga waswia wunu, ufaïdisha :

nyandzo ya kweli (Waefeso 5:28, 29),

hishima ya kweli (Waefeso 5:33),

usalama wa kweli (Markus 10:6-9).

 EBA IZO YE BIBLU YA HAMBA NGIZO NYIAMINIFU ?

Naam, haushashi wa fikira mbili :

  • Mungu nde ye aswili ya familli. Ye Biblu nge ambao huka, kila familli upasa le ndzina la hayo hoha Jehovah Mungu (Waefeso 3:14, 15). Yaani, ye familli ngiyo, hasababu Jehovah nde ya yiumba. Ze habari hindri iyo muhimu ya ujua izo ?

    Fikiri : Ngo rengo ladha harumwa shahula shema, na, ngu andzo hujue ye ziwungo hindri. Ujo uzisa ndo ? Bila shaka, nde wola ya shipiha.

    Sawa sawa, ili hudjue ye siri ya maesha ya furaha ya familli, yiladhimu hukurubie na Jehovah, ye aswili wahe familli (Mwando 2:18-24).

  • Mungu ngu shuhuliho na we. Yo shawiri hutsaha nyaswia, huka, Jehovah ngu niko harumwa o Mrongoo wa hahe, ye Biblu. Ze habari hindri ? Hasababu yeye ngu shuhuliho na nyi (1 Butrus 5:6, 7). Jehovah upvendza o wema wa hatru haïna usiku. Ze nyaswia za hahe zo hufaïdisha ! (Mithali 3:5, 6 ; Isaya 48:17, 18).

 MSOMO WA ULOLEA

Namnaje hurendeha mundru mme mwema, mundru mshe mwema au wazaya wema ?

Ye Biblu nge jibuo le suala linu harumwa WAEFESO 5:1, 2 na WAKOLOSIA 3:18-21.