Aller au contenu

Namnaje uonao ye Biblu ?

Namnaje uonao ye Biblu ?

Holiho ndawe, sho shio...

  • sha hikima ya wanadamu.

  • sha hadisi.

  • shilawa hoha Mungu.

 LE JAWABU LAHE BIBLU

Kila mandzishi matukufu ya lawa hoha Mungu (2 Timothausu 3:16).

FAÏDA USONI MWA HO

Ye Biblu nge shindao yiunike :

majawabu ya mkinazo uhusu masuala mahuu ya maesha (Mithali 2:1-5),

nyaswiya nyiaminifu uhusu ye maesha ya haïna usiku (Zaburi 119:105),

twamaa ya kweli ne zijao (Waroma 15:4).

 EBA IZO YE BIBLU YA HAMBA NGIZO NYIAMINIFU ?

Naam, haushashi wa fikira ndraru :

  • Mwafikiano wanjabu wa hayo. Ye Biblu yika yandzihwa harumwa muda wa maha 1 600, ni wandru 40, ikao, wenji kwaja paro huonana. Lakini, ngiyo mwafaka, pvadzima ne maadini madzima ya hayo !

  • Usapvuzi wa upvenufu wa hayo. O wandzishi wa hadisi, ngwaona huluka, ya hutsatsaza ye hasara ya neshani ya hawo. Sha, o wandzishi wahe Biblu, wawo, wa rongoa haukweli ye makosa ya hawo, na yaho umati wa hawo (2 Habari za nyakati 36:15, 16 ; Zaburi 51:1-4).

  • Nubua za hakika za hayo. Maha 200 kabla, ye Biblu yi rongoa huka o mji wa hale wa Babyloni ngaujo rengwa (Isaya 13:17-22). Yi pvenua namna zijoka ujiri, na, le dzina la mtawalifu wa hawo ! (Isaya 45:1-3).

    Harumwa ye Biblu, ngapvo nubua zinji zasaya zirendeha hata baïshe zika ntiti, he namna za hambwa. Eba, izo tsi nde rilindao hakawaïda no Mrongoo wa Mungu ? (2 Butrus 1:21).

 MSOMO WA ULOLEA

Namnaje o Mrongoo wa Mungu ushindao hubadilishe ha wema ye maesha ya haho ?

Ye Biblu nge jibuo le suala linu harumwa ISAYA 48:17, 18 na 2 TIMOTHAUSU 3:16, 17.