Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Ndopvi nde hufanyo ye nyandzo ya Jehovah ?

 MSOMO 2

Ze habari hindri riparwao « Mazahidi wa Jehovah » ?

Ze habari hindri riparwao « Mazahidi wa Jehovah » ?

Nuhu

Ibrahim na Sara

Musa

Isa Kristo

Kabla mwaha wa 1931, rikana le dzina la « Wana zioni wahe Biblu ». Rangu yapvo, ngari parwao Mazahidi wa Jehovah. Wenji ngwa fikirio huka linu dzina la dini ya nyumeni. Imma, ngapvo zaïdi ya maha 2700, ye Mungu mdzima wa kweli haka huwapara « mazahidi » o warumishi wa hahe (Isaya 43:10-12).

Le dzina linu ngali onesao, ndopvi nde Mungu wa hatru. Le dzina la Mungu, Jehovah, likaya mara zihwi zinji harumwa ye mandzishi ya hale yahe Biblu. Sha, tafsiri zinji zi libadilisha ha madzina ya sheo hama Mungu au Bwana. Imma, ye Mungu wa kweli ha pvenulia Musa le dzina la hahe, Jehovah, ha huhakikisha : « Linu nde le dzina la hangu pvatsina mpaka » (Mroho 3:15). Le dzina linu lijitafautisha ne miungu yontsi ya ndrabo. Ngasina ufahari hubalia le dzina litukufu la Mungu.

Le dzina linu ngali onesao, urumwa wa hatru. Wandru wenji waminifu wa zamani, wawume na washe, rangu Abeli, wa toa ushahidi wahe imani ya hawo uhusu Jehovah. Ha muda wa karne, Nuhu, Ibrahim, Sara, Musa, Daudu na wa rwajina, wa dungu « mayingu mahuu ya mazahidi » yanu (Waebrania 11:4–12:1). Shahidi ngu hakikisho mundru utsona kosa usoni mwa mahakama. Hata sisi, rianzmia ritrangaze ye kweli uhusu Mungu.

Isa yeye wajau nge shahidi. Ye Biblu yimpara « shahidi mwaminifu na wa kweli » (Ufunuo 3:14). Isa waye waye, ha amba huka ha juliza le dzina la Mungu, na ha toa « ushahidi jumwa ye kweli » (Yohana 17:26 ; 18:37). Yapvo, wana zioni wa hahe waladhimu wabalie na wajulize wandru le dzina la Jehovah. Iyo ndiyo Mazahidi wa Jehovah ngwa fanyao ha jitahidi.

  • Ze habari hindri Wana zioni wahe Biblu wa renga le dzina « Mazahidi wa Jehovah » ?

  • Jehovah ngena mazahidi duniani rangu muda hindri ?

  • Ndopvi nde shahidi mhuu wa Jehovah ?