Mungu ngu andzo wanadamu waeinshi daïma ha furaha na salama jumwa shipvandre shantsi sha rendeha mbepvo.

Ujo hamba, « Iyo ke kiri ! ». Sha, ye Biblu yi hakikisha huka iyo ngayijo kiri haïri Ufaume wa Mungu. Mungu ngu andzo wanadamu pia wajue zaïdi uhusu ye nyandzo ya hahe no Ufaume wa hahe (Zaburi 37:11, 29 ; Isaya 9:7).

Mungu ngu randzizo ze njema.

Mbaba wa mahaba ngu hutajio ze njema uhusu o wana wa hahe. Sawa sawa, Mbaba wa hatru ho mbinguni ngu andzo rikaye harumwa furaha daïma (Isaya 48:17, 18). Ngu niko miadi : « Wola ya fanyao ye nyandzo ya Mungu ngu einshi daïma » (1 Yohana 2:17).

Mungu ngu andzo ridunge ze ndzia za hahe.

Ye Biblu ngayi pvenuao huka ye Mumbaji wa hatru ngu hutajio ya risomese « ze ndzia za hahe » ili ridunge « masoo ya hahe » (Isaya 2:2, 3). Ha pangisha « wandru uhusu le dzina la hahe », ili ye nyandzo ya hahe yijulihanihe duniani pia (Zitrendwa 15:14).

Mungu ngu andzo rimwambudu harumwa udzima.

Ibada ya kweli iyo kayi manisa wandru ; ngayi wa tsanganyao harumwa udzima na mpvendzano wa kweli (Yohana 13:35). Leo yinu, ndopvi nde ufundisho haïna wandru wawume na wandru washe warumishihe Mungu harumwa udzima ? Parisa le jawabu harumwa ye broshir yinu.