Aller au contenu

Aller au sommaire

 MSOMO 28

Ngari hundrao hindri harumwa ye site Internet ya hatru ?

Ngari hundrao hindri harumwa ye site Internet ya hatru ?

Farantsa

Pologne

Russie

Isa Kristo ha ambia wana zioni wa hahe : « Ye nuru ya hanyu nayiwangaze usoni mwa wandru, ili waone zitrendwa zema za hanyu na watukuze Mbaba wa hanyu yalio ho mbinguni » (Mata 5:16). He hali yinu, ngari rumiao zombo za leo, hama Internet. Ye site ya kirasmi jw.org ngayi ruhusuo hujua ibada ne ze hazi za Mazahidi wa Jehovah. Ngari hundrao hindri harumwa yo ?

Le jawabu lahe Biblu uhusu masuala ikao wandru wenji wajiuzisao. Harumwa ye site, ngo shindo uhundre le jawabu la baadhwi ya masuala muhimu kabisa ya uhayati. Ha mfano, ze trakti Eba, ze nyisikitifu ngazijo zia usiku ? na Eba iyo kweli, o wafu ngwajo einshi tsena ? ngizo tayari harumwa internet ha lugha 600 zaïdi. Harumwa ye site yinu, ngojo hundra wajau ye Biblu Tafsiri ya ulemengu wa nyumeni harumwa luhga 130 zaïdi, zio za mtwalaa hama Ye Biblu ngayi somesao hindri haswa ?, pvadzima na nakala za nyumeni za magazeti O Mnara wa Mlindzi na Namu hime ! Iyo mkinishiha husoma au huishilia harumwa internet wenji wa mashaïshi yanu au huyapvahua ha : MP3, PDF au EPUB. Hata ngo juo utoe baadhwi za nyikade harumwa lugha ya saya uhusu mundru ya tsahao yajue ye Biblu. Ngapvo video zinji harumwa lugha za mabubu za tafauti. Na renga ladha ha hupvahua tiatri ya lawa na usomaji wa kibiblu, mioneso ya tiatri na miziki mema.

Habari za kweli uhusu Mazahidi wa Jehovah. Ye site ya hatru ngayi nikao wajau habari za nyumeni na wana video wa husuyana ye hazi ya hatru duniani, habari ya husuyana Mazahidi wa Jehovah na ze jitihadi za hatru ya hunika msaada wakati wa makafa. Ngojo parisa ze adresi za mabiro ya matwaïfa ya hatru na habari uhusu makungomanyo ya hatru.

He namna yinu, ngari wangazao ye nuru ya kweli hata harumwa mahala yalio hule shipvandre juu mwantsi. Hakika, wakazi wa haïna bara, hata wa Antarktiki, ngwa angaliao ye site ya hatru. Ngari wombao ili « o mrongoo wa Jehovah uendelee ha upesi » shipvandre juu mwantsi pia, ha hutukuza Mungu (2 Wathesaloniki 3:1).

  • Namnaje ye site jw.org ngayi saïdiao wandru wajue ye kweli ya kibiblu ?

  • Ngo andzo uangalie hindri harumwa ye site Internet ya hatru ?