Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Ndopvi nde hufanyo ye nyandzo ya Jehovah ?

 MSOMO 9

Namnaje hujitayarisha ndro uhusu ye mihundrano ?

Namnaje hujitayarisha ndro uhusu ye mihundrano ?

Kambodge

Ukraine

Eka ngo twali ye Biblu pvadzima na Shahidi wa Jehovah, bila shaka, ngo fanyo jitihadi ujitayarishe kabla haïna mtwalaa. Iyo njema hudunga o mfano wunu kabla uhudhuria harumwa mhundrano, ili ufaïdishihe kabisa. Ye bora, ndo hukana mpango mwema.

Ha hutsaua wakati na mahala mema. Wakati hindri, ushindao ulolee ndro ? Pvo trasi, kabla huandisa hazi, au pvo masihu baada o wana wasiuha ? Baïshe kutsu shinda hutwali muda mwinji, anzmia o muda ujo pvitsa harumwa o mtwalaa, na haïna hali yontsi, utsi kubali hata mdanganyiho waho mpango wa haho. Tsungua mahala matrulivu na trawa haïna hindru sha ntsapvuho ha huzima radio, televizion, na telefoni. Womba Mungu kabla hutwalia, ya usaïdie hubandzuha ze wasiwasi za usiku ili hulolea o Mrongo wa Mungu (Wafilipi 4:6, 7).

Ha hutria msitiri ze nuktwa muhimu na ha hutayarisha majawabu. Andisa hufikiri o jimlifu wahe mandini. Fikiri ye mandini mahuu yahe nakala au yaho mva, na tsaha mfungatsano baïna ye mandini mahuu yanu na haïna mandini matiti. Angalia ye mapitsha. Soma ye masuala ya mrejeo, ya husuyana ze nuktwa muhimu. Halafu, soma haïna fakara na tsaha le jawabu lahe suala. Soma ze namba za nikiwa na tsaha o mfungatso baïna ya hazo ne mandini mahuu (Zitrendwa 17:11). Baada wa hundra le jawabu la suala la fakara, tria msitiri au alama baadhwi ya makalima au maelezo yajo usaïdia uyaeshelee. Eka ngo andzo, wakati wa mhundrano, ngojo jua ujuse mhono ili hunika maelezo mafupvi ha makalima ya haho.

Ha hutafiti ze mandini za tafauti zitwaliwao haïna mfumo harumwa mihundrano, ngojo enjeza lulu za nyumeni harumwa hazina ya haho uhusu ye maarifa ya kibiblu (Mata 13:51, 52).

  • Mpango hindri ujo shinda we hantsi ili hutayarisha ye mihundrano ?

  • Namnaje ujo shinda hutayarisha jawabu uhusu mhundrano ?