Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Ndopvi nde hufanyo ye nyandzo ya Jehovah ?

 MSOMO 19

Ndopvi nde « mrumwa mwaminifu na mwinyi hikima » ?

Ndopvi nde « mrumwa mwaminifu na mwinyi hikima » ?

Sontsi pia ngari nikiwao shahula shema sha kiruhia.

Muda mfunvi kabla Isa hufa, ha hadisi pvadzima na wana zioni wa nne wa hahe — Butrus, Yakobo, Yohana na Andre. Ha wa vumbulia ye « alama ya dhwahiri ya hahe », yijo rendeha harumwa ze ntsihu za mwiso, na ha huzisa suala muhimu : « Ndopvi nde mrumwa mwaminifu na mwinyi hikima ikao ye bwana wa hahe ha mwehantsi jumwa o warumishi wahe le daho la hahe, ili ya wa nike ye shahula sha hawo o wakati wa ladhimu ? » (Mata 24:3, 45 ; Markus 13:3, 4). Le kalima « shahula », hufasiri pvanu, shahula sha kiruhia, ye maarifa uhusu Mungu. Isa, ye « bwana », haka hanika ahadi o wana zioni wa hahe huka ngujo wanika ye maarifa yanu ha winji zaïdi o wakati wa mwiso. Ndopvi nde ujo kaya ye « mrumwa » woyi ?

Yinu janibu ntiti ya wamasihi watsungulwa. « Hutsungulwa » hufasiri hutsaulwa ne ruhul kudus ya Mungu. Ye « mrumwa » woyi nde le baraza la mswarafa la Mazahidi wa Jehovah. Ngu niko ye shahula sha kiruhia o warwajina wa ambuduo Jehovah. Ngari tegemeao na yeye ili ya rinike « shivimo sha shahula wakati wa ladhimu » (Luka 12:42).

Ngu swarifu « le daho la Mungu » (1 Timothausu 3:15). Isa ha takabadhwisha ye « mrumwa » woyi ye dhwamana kuu ya huswarifu ze mali na ze hazi zahe le funvu la shipvandre juu mwantsi lahe organizasion ya Jehovah : o mtekelezo no msomeso harumwa ye mitsanganyio ya hatru. Ili hurinika ze haja za hatru, wakati riliona haja, « mrumwa mwaminifu na mwinyi hikima » hutrangaza ye shahula sha kiruhia ha mashaïshi rirumiao ili hutekeleza, ne ilimu rinikiwao haruma ye mihundrano na makungomanyo ya hatru.

« Mrumwa » woyi nge « mwaminifu » harumwa o ukweli wa kibiblu no urumwa wa hahe wa hutekeleza ye habari njema, na nge « mwinyi hikima » ili huswarifu ndro ze mali za Kristo shipvandre juu mwantsi (Zitrendwa 10:42). Jehovah ngu mbarikisho ha humkubalia mwenjezo na winji kabisa wa shahula sha kiruhia (Isaya 60:22 ; 65:13).

  • Ndopvi nde ya tsaulwa ni Isa ili ya nike shahula sha kiruhia o wana zioni wa hahe ?

  • Ze habari hindri rijo jua rambe huka ye « mrumwa » nge « mwaminifu » na « mwinyi hikima » ?