Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Ndopvi nde hufanyo ye nyandzo ya Jehovah ?

 MSOMO 1

Mazahidi wa Jehovah, wawo wandru hindri ?

Mazahidi wa Jehovah, wawo wandru hindri ?

Danemark

Taïwan

Venezuela

Inde

Ye ngo juo Mazahidi wa Jehovah wa ngapvi ? Baadhwi ya hatru, ngasi majirani, wandzani wa hazi, wandzani wa likoli. Au baadhwi waja wa utsahe muhadisi uhusu ye Biblu. Hakika, sisi wandru hindri ? Ze habari hindri rirongozao o wandru pia uhusu ye imani ya hatru ?

Sisi ngasi wandru wa kawaïda. Rilawa harumwa kabila na malezi ya tafauti. Baadhwi ya hatru wa kayana dini za tafauti na wasaya kwajaka huamini Mungu. Sha, sontsi pia, rirenge wakati ritunde ha msinadi ye misomeso ya kibiblu (Zitrendwa 17:11). Riamini izo rasoma. Yapvo, rirenge anzma ya binafsia huambudu Jehovah Mungu.

Ngari faïdishihao kabisa ho hutwalia ye Biblu. Hama ndo wandru pia, ngasina taabu na makosa. Imma, ha hufanya jitihadi ya hutria ndziani haïna usiku ze kanuni za kibiblu, riono mbadilisho mwema kabisa harumwa maesha ya hatru (Zb. 128:1, 2). Iyo nde maana ngari elezao wandru warwajina, ze ndrongoo njema ye Biblu ya ripvenulia.

Ye thamani ya maesha ya hatru yalawa na Mungu. Ye thamani yilio harumwa ye Biblu, husaïdia o mkayo mwema, mastehi yaho wasaya, swifa hama unyongofu na irumbi. Ngayi fanyao maraïa wa manufaa na wa maswilaha, na husaïdia udzima wa famiyi na mwendo mwema. Ha sababu ngasina yakini huka « Mungu kana ubanguzi », sisi ngari jionao famiyi kuu ulemenguni, yilio harumwa udzima wa unanya, pvatsina mipaka wa siasa wala ubanguzi wa range. Ngasi wandru wa kawaïda, sha, sontsi pia, ngasi umati utsio sawa na wurwajina (Zitrendwa 4:13 ; 10:34, 35).

  • Ndrongoo hindri yionesao huka Mazahidi wa Jehovah ngwao wandru wa kawaïda ?

  • Thamani hindri Mazahidi wa Jehovah wa hundra harumwa ye Biblu ?