Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Ndopvi nde hufanyo ye nyandzo ya Jehovah ?

 MSOMO 7

Mihundrano ya hatru ngayi rinikao hindri ?

Mihundrano ya hatru ngayi rinikao hindri ?

Nouvelle-Zelande

Japani

Uganda

Lituani

Mihundrano ya wamasihi wa karne ya handa kayijaka mihadhwara. Harumwa mpango pvakaya haswa, majimbo, swala, wajau msomo na majadiliano ya namba zahe Mandzishi (1 Wakorintho 14:26). Ndizo rifanyao harumwa mihundrano ya hatru leo.

Mdhibitisho wa msomeso walawa ne Biblu. Ho mwisoni mwaho mfumo, haïna mtsanganyio uhundrana ili huishia hutuba ya kibiblu ya dakika 30 yi onesao o muradi wahe Mandzishi uhusu maesha ya hatru no wakati rienshio. Wontsi walalikiwa warenge ze namba za vumbulwa harumwa ye biblu ya hawo. Baada ye hutuba yinu, o mtsanganyio ulalikiwa urenge funvu harumwa o mtwalaa waho « Mnara wa Mlindzi ». Majadiliano yanu ya saya ndzima, ya lawa na funvu la mtwalaa wa nakala Mnara wa Mlindzi urisaïdia ritrie ndziani ze kanuni za kibiblu harumwa maesha ya hatru. Le funvu linu wilo, litwaliwa harumwa mitsanganyio 110000 zaïdi duniani pia.

Mfundisho wa husomesa. Ngari hundranao wajau masihu madzima harumwa mfumo uhusu mpango wa mafunvu mararu ya parwao Maesha ya kimasihi na huduma, misomeso yalawa na le buku la mhundrano Maesha ya kimasihi na huduma. O mpango wunu huandisa pvadzima na le funvu Hazina ya Mrongo wa Mungu, ikao ye makswada nde hujua ndro o msoma wahe Biblu ikao o mtsanganyio wa wusomo kabla. Halafu, harumwa le funvu, Kana bidia harumwa huduma, ngari shuhudiao mioneso uhusu ye hali ya huvumbua ye Biblu usoni mwa wandru wa saya. Baada, mshawiri hutoa maelezo ili ya risaïdie riboreshe ye namna risomao na rirongoao (1 Timothausu 4:13). Ha mwiso, le funvu Maesha ya kimasihi, huonesa namnaje hutria ndziani ze kanuni za kibiblu harumwa maesha ya haïna usiku. Ngilona majadiliano ya masuala na majawabu ili ya risaïdie rielewe zaïdi ye Biblu.

Ye manufaa ya msomeso wa kibiblu rihundrao harumwa mihundrano ya hatru ngayajo ustanjabisha (Isaya 54:13).

  • Namnaje mihundrano ya hatru yipvirao ?

  • Harumwa mihundrano hindri ya hatru, ujo andza uhudhurie handani ?