Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Ndopvi nde hufanyo ye nyandzo ya Jehovah ?

 MSOMO 11

Ze habari hindri riliona makungomanyo mahuu ?

Ze habari hindri riliona makungomanyo mahuu ?

Mexique

Allemagne

Botswana

Nicaragua

Italie

Ze habari hindri o wandru wanu waliona furaha kabisa ? Ha sababu ngwao harumwa dzima ne makungomanyo ya hatru. Hama ndo warumishi wa hale wa Mungu, wa tsahwa wa hundrane nkado ndraru haïna mwaha, ngari lindao pvadzima na huba ye makungomanyo mahuu ya hatru (Mkumbusho wa Taureta 16:16). Ngasina wajau nkado ndraru harumwa mwaha : makungomanyo maïli ya mzunguho, haïna kungomanyo ha usiku mdzima, na kungomanyo la bavu la ntsihu ndraru. Ye ngaya rifaïdishao hindri ?

Ngaya jadidishao mifungatso ya unanya wa hatru. Hama nde mabani Israeli waka hujipviwa wa swifu Jehovah « pvo harumwa janibu ya wandru wa hundrana », pvadzima na furaha ngari mwambuduo pvadzima o wakati wahe makungomanyo mahuu ya hatru (Zaburi 26:12 ; 111:1). Yanu ngaya rinikao ye shwabaha ya huhundrana au ya huparisa Mazahidi wahe mitsanganyio mirwajina, na hata ze ntsi zirwajina. Ngari bakishao pvadzima o wakati wa shahula sha mtsana, iyo nde yenjezao uwandzani wa hatru (Zitrendwa 2:42). O wakati wahe mitsanganyio ya kiruhia yinu, sisi wasi ngari onao ye mahaba ya tsanganyao « le shirika la unanya pia » duniani (1 Butrus 2:17).

Ngaya risaïdiao rifanye maendeleo ya kiruhia. Mabani Israeli waka hujipviwa wajau wa « elewe ye mirongoo » yahe Mandzishi yaka waeleziwa (Nehemia 8:8, 12). Hama ndawo, ngari jipviwao no msomeso wa kibiblu rihundrao harumwa ye makungomanyo ya hatru. Haïna dzima harumwa yo ngilona mandini ya lawa ne Biblu. Pvadzima na hutuba na mifanyo ya huonesa, ngari fundishiao namnaje ya hufanya ye nyandzo ya Jehovah Mungu harumwa ye maesha ya hatru. Wajau, ushahidi walawa no wandru wa shindao wabalie ye maesha ya kimasihi harumwa wakati mdziro, huritria jitihadi. Wakati wahe makungomanyo ya bavu, mioneso ya tiatri ngayi risaïdiao rione halisi ze hadisi za kibiblu na ngayi rinikao misomeso. Haïna kungomanyo, mibatizo yipangishiwa ili wala wa tsahao wa onese ho trengweni, huka wa milikisha Mungu uhaï wa hawo.

  • Ze habari hindri riliona furaha ya hudhuria haurmwa makungomanyo ya hatru ?

  • Ye ngari hundrao faïda hindri harumwa le kungomanyo ?