Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Ndopvi nde hufanyo ye nyandzo ya Jehovah ?

 MSOMO 10

Ye ibada ya kifamiyi iyo hindri ?

Ye ibada ya kifamiyi iyo hindri ?

Corée du Sud

Brésil

Australie

Guinée

Rangu maha zihwi zinji zaïdi, Jehovah huandza huka wandru wa haïna famiyi wa pvitse wakati pvadzima ili hujadidisha o mfungatsano wa hawo pvadzima na Jehovah na baïna ya hawo (Mkumbusho wa Taureta 6:6, 7). Iyo nde maana, Mazahidi wa Jehovah ngwa hantsio wakati harumwa mfumo, ili ye famiyi yi mwambudu : Ngwa hadisio o wakati wa masterehi, uhusu masuala maalumu ya kiruhia yahe ze haja za hawo. Baïshe ngawe wawe tshe, ngojo shinda upvitse wakati pvadzima na Mungu, ha hutwali mandini watsaua ya kibiblu.

Wakati wa hukurubia Jehovah. « Namu kurubie Mungu, naye ngujo mkurubiani » (Yakobo 4:8). Ngari fundishiao hujua zaïdi Jehovah wakati ravenuliwa o undru wa hahe ne zitrendwa za hahe harumwa o mrongoo wa hahe. Ndzia nyangu ya huhantsi ibada ya kifamiyi, ndo husoma pvadzima ye Biblu ha sauti kuu, labda, ha hudunga o mpango wa mhundrano Maesha ya kimasihi na huduma yaho mfumo. Haïna mdzima wahe famiyi ngujo jua ya some funvu dzima. Halafu, wontsi pia ngwajo jua wambe izo wa soma.

Wakati wa hukurubiana uhusu ye famiyi. Wakati mundru mme ne mundru mshe, wazaya no wana, wa twaliao ye Biblu pvadzima, o mfungatsano wa hawo hujadidishiha. Yiladhimu wukaye wakati wa furaha na utrulivu, ikao wontsi ngwa waulindiao ha matamani. Wazaya ngwa tsauao mandini ya majadiliano ya muradi uhusu wana wa hawo, holiho ye maha ya hawo, mfano, taabu ya parihaniha ho likoli na yila hali ya huhundra shawiri. Ha mfano, ngwa rumiao mafunvu yaho Mnara wa Mlindzi au ya le gazeti Namu hime !, au tsena, yahe site internet ya hatru, jw.org. Ngwajo jua tsena, wangalie ye barnamaji ya JW Televizion (tv.jw.org), na baada, wa jadiliana pvadzima. Baadhwi huandza wajitayarishe ha huheza ze kaswida uhusu ye mihundrano, na ngwa jipviwao wanwe na wale hindru baada ye ibada ya kifamiyi.

O wakati mwema wunu wa pvitsa haïna mfumo ili huambudu Jehovah, ngawujo saïdia ye famiyi pia wa renge ladha ya hutwali ye Biblu. Bila shaka, Mungu ngujo bariki ze jitihadi za hanyu he hali iyo (Zaburi 1:1-3).

  • Ze habari hindri huhantsi wakati uhusu ye ibada ya kifamiyi ?

  • Namnaje wazaya wajo shinda wa fanye wakati wunu wujipvize ye famiyi pia ?