Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Ndopvi nde hufanyo ye nyandzo ya Jehovah ?

 MSOMO 8

Ze habari hindri rivayao mavazi mema harumwa mihundrano ya hatru ?

Ze habari hindri rivayao mavazi mema harumwa mihundrano ya hatru ?

Islande

Mexique

Guinée-Bissao

Philippines

Eba urambua ye mafoto ya le broshir linu ye hali ye Mazahidi wa Jehovah wa vaya ndro ili wa hudhurie harumwa mihundrano ya hawo ? Ze habari hindri rionao muhimu kabisa le vayo la hatru ?

Ili huhishimu Mungu. Savuzi, Mungu katsu zia ye fikira ya hahe jumwa ye zionehao (1 Samweli 16:7). Imma, wakati rimwambuduo pvadzima, ngari hutajiao swafi rihishimu Mungu na wala walio pvadzima na sisi harumwa mihundrano. Eka ngari ladhimuo rende usoni mwa hakimu, bila shaka, ngarijo fahamu ye mavazi ya hatru, ha huhishimu ye daraja ya hahe. Sawa sawa, o wakati wa mihundrano, mavazi ya hatru ngaya onesao ye mastehi ya hatru usoni mwa « ye hakimu wa le dunia pia », Jehovah Mungu, na mahalani rimwambuduo (Mwando 18:25).

Ili huhishimu o uandilifu wa hatru. Ye Biblu ngayi tahidishao o wamasihi wa vaye « ha kiasi na ankili njema » (1 Timothausu 2:9, 10). Huvaya « ha kiasi » hufasiri hutsivaye mavazi ya ujira, ya anyibu, ya ha wazi. Uhusuyana « ankili njema », iyo hurisaïdia ritsungue mavazi mema, sha tsi ya nambuha wala yatsio kiasi. Badala ya izo, ze kanuni zinu ngazi nikao mitsauo minji kabisa ya binafsia. Pvatsina hubua ye hanywa, ngarijo shinda « hupamba o msomo wa mvukisaji wa hatru » na « hutukuza Mungu » pvadzima na mavazi mema (Tito 2:10 ; 1 Butrus 2:12). Yapvo, ha huvaya ndro uhusu ye mihundrano ya hatru, ngari hishimuo ye ibada ya hatru na Jehovah.

Imma, ye mavazi ya haho yatsi uzie uhudhuria harumwa mihundrano ya hatru ! Mavazi kayatsu hutajia yakaye ghali wala ya utajiri ili yakaye ya kawaïda, rahafu, na ya ladhimu.

  • Ze habari hindri mavazi ya hatru yalio muhimu wakati ngari ambuduo Mungu ?

  • Kanuni hindri zi riwongozao ritsaue mavazi ya hatru ?