Marekani (idara ya mandzishi)

Corée du Sud

Arménie

Burundi

Sri Lanka

Harumwa ushuhulifu wa hutrangaza ye « habari njema uhusu haïna nishani haïna kabila haïna lugha na haïna umati », nagri toao mashaïshi ya 750 (Ufunuo 14:6). Namnaje ngari fanyao ye hazi ya anjabu yinu ? Haïri ya wandzishi wa ntsi za mbali mbali na janibu ya watafsirio ha hiari, na wawo pia ngwao Mazahidi wa Jehovah.

Ye makalima ya aswili ya tayarishiwa ha shingereza. Harumwa le biro kuu, le Baraza la mswarafa ngali gojeao ze hazi za idara za mandzishi. Ye idara yinu hutayarisha ze hazi zaho wandzishi wa parihanihao harumwa le biro kuu na harumwa baadhwi ya filiali. Hula hukana janibu uhusu ze ntsi za mbali mbali hutsongeza mandini ya utamaduni wenji wa shuhulihao no wandru wahe ze ntsi zontsi.

Ye makalima ya pveshewa o watafsirio. Baada ya rengeleziwa na ya nikiwa idhini ye mandzishi ya pveshewa ha kielektroniki o watafsirio wa hatru harumwa dunia pia, ze janibu zi tafsirio hurejeï wa tunde na hubadilisha ze tafsiri za hawo. Ngwaona jitihadi ya hutsaua « makalima swahihi ya kweli », yaani ya vumbuao harumwa ye lugha ya hawo he hali ya lingana na ya shingereza (Mhubiri 12:10).

Ye ordinateur huharakisha hazi. Ordinateur kayina hushinda hubadilisha mwandzishi au mtafsiri. Ha kinyume ze kamusi za kielektroniki na programu ili hufanya mtsantsauo na msaada wa utafsiri hunika wakati. Wajau, Mazahidi wa tayarisha ndzia ya elektroniki ya hushaïshi lugha zinji (MEPS) yi ruhusuo ufanya mandzinshi harumwa majana za lugha, na hufungatsana mapitsha ya uhujimlisha ili wa shapishe.

Ze habari hindri ze jitihadi zinu zontsi baïshe lugha zi rongolwao na wandru zihwi zi shashi bahi tu ? Ha sababu ye nyandzo ya Jehovah nde huka « Wandru wa ze namna zontsi wahuyiwa na waparise maarifa ya swahihi ya kweli » (1 Timothausu 2:3, 4).

  • Namnaje mashaïshi ya hatru yandzihwao ?

  • Ze habari hindri ri tafsirio lugha zinji zaidi ?