Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Ndopvi nde hufanyo ye nyandzo ya Jehovah ?

 MSOMO 3

Namnaje o ukweli wahe Biblu wa pvenuha tsena ?

Namnaje o ukweli wahe Biblu wa pvenuha tsena ?

O mwaha 1870, Wana zioni wahe Biblu.

1879, o Mnara wa Mlindzi wa handa ha shingereza.

O Mnara wa Mlindzi leo (ha shigreki).

Ye Biblu yika yijuliza huka baada o mfo wa Kristo, mafundi wa ndrabo wajo hudhuria pvamoja no wamasihi wa mwandoni na ngwajo menya o ukweli wahe Biblu (Zitrendwa 20:29, 30). Na yinu nde ya jiri. Ye ilimu ya Isa yibihanyiwa ha fikira zitsio za kimasihi, yitsongeza o umasihi wa ndrabo (2 Timothausu 4:3, 4). Yapvo, namnaje ya hukana yakini huka o mweleo wa hatru wa leo uhusu izo ye Biblu yisomesao hakika nguwo swahihi ?

Wakati waho ukweli uwaswili. Jehovah ha nika nubua huka « o wakati wa mwiso, ujuzi wa kweli ngawujo rendeha mwinji » (Danieli 12:4). O mwaha 1870, shikayo shititi sha wandru waka hutsaha ye kweli, waelewa huka ilimu zinji za kidini zika kinyume ne Biblu. Ha izo, watsaha waelewe izo ye Biblu yaka husomesa aswili. Jehovah ha wasaïdia.

Mtwalaa wa umakini wahe Biblu. Wana zioni wahe Biblu waka hurumia hali ya mtwalaa ikao ngari rumiao wajau leo yinu : Waka hutunda ye Biblu nuktwa ha nuktwa. Wakati ikao kwajaka huelewa ndro namba, waka hutsaha namba zirwajina zijo yeleza. Baada wahundra maelezo ya lingana pvadzima ne Mandzishi yontsi yahe Biblu, waka huyandziha. Ha hurantsi he hali yinu ye biblu yijieleze wiyo wiyo, wa hundru ye kweli uhusu le dzina la Mungu, Ufaume wa hahe, ye nyandzo ya hahe uhusu le dunia no wanadamu, ne hali yaho wa hafa ne twamaa yaho mbanthiwo. Ye mitafiti ya hawo yiwanika ukombozi uhusu ibada na ze mila zinji za ndrabo (Yohana 8:31, 32).

O mwaha 1879, Wana zioni wahe Biblu waka huelewa huka o wakati uhudhuria wa hujuliza ujuzi waho ukweli. Yapvo, wandisa hushapa le gazeti o Mnara wa Mlindzi utrangazao Ufaume wa Jehovah, gazeti ritrangazao hata leo. Leo yinu, ngari julizao ye kweli uhusu ye Biblu harumwa ntsi na wilaya 240 zaïdi ha lugha 750. Ujuzi wa kweli kawuja paro hukaya mwinji kabisa hama leo !

  • Ye zajiri hindri uhusu ye kweli ya kibiblu, baada o mfo wa Kristo ?

  • Namnaje o ukweli wunu wa pvenuha tsena ?