Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Ndopvi nde hufanyo ye nyandzo ya Jehovah ?

 MSOMO 25

Ze habari hindri na namnaje riundao Majumba ya Kifaume ya hatru ?

Ze habari hindri na namnaje riundao Majumba ya Kifaume ya hatru ?

Bolivie

Nigeria (kabla na baada)

Tahiti

Hama nde hali le dzina lionesao, ye Majumba ya Kifaume yanu mahala ikao ngari nikao msomo wa kibiblu haswa uhusu Ufaume wa Mungu : ye mandini yaho mtekelezo wa Isa (Luka 8:1).

Yanu mahala muhimu yahe ibada ya kweli. O mtekelezo wahe habari njema upangishiwa harumwa ye mahala yanu (Mata 24:14). Ye Majumba ya Kifaume ngayo tafauti holiho uhuu wa hayo ne heli ya hayo, sha ngayo pia mabundo mangu. Nadi nadi, le Jumba la Kifaume moja hurumilwa na mitsanganyio minji. Maha ya mwisizoni yinu, ili hujibu ze haja uhusu o mwenjezo wahe mitsanganyio, riundu Majumba zaïdi ya zihwi kume (takriban majumba matsanu haïna usiku). Namnaje iyo mkinishiha ? (Mata 19:26).

Yanu ya undwa haïri maswadaka ya tsanganyiwa pvadzima. Ye maswadaka yanu ya pvehwa harumwa le biro la twaïfa ili ya nikiwa ye mitsanganyio yiliona haja ya huunda au ya hulekeza Jumba la Kifaume.

Yanu ya undwa na wandru wajitoao ha hiari walawa ho mahala pia. Harumwa ntsi zinji, majanibu ya bundo la Majumba ya Kifaume (ya jimlishiha na wawo riparao, wajitoao ha hiari na warumishi harumwa le bundo la Majumba ya Kifaume) ngwa endao mtsanganyio ha mtsanganyio, hata mahala madziro ya huenda, ili husaïdia wananya wa hawo wa kiruhia waunde Majumba ya ibada ya hawo. Mahala ya saya, Mazahidi wa Jehovah waliona uzoevu, wanikiwa jukumu wapange le bundo na o mlekezo wa Majumba ya Kifuaume uhusu bavu fulani. Baïshe Mazahidi wenji wataalamu wa le bavu ngwa nikao o msaada wa hawo, Mazahidi wa mahalani ndo wafanyao ye hazi nkuu. Iyo pia mkinishiha haïri ye ruhu ya Jehovah na ze jitihadi kuu za umati wa hahe (Zaburi 127:1 ; Wakolosia 3:23).

  • Ze habari hindri ye mahala ya ibada ya hatru ya parwao Majumba ya Kifaume ?

  • Namnaje riundao ye Majumba ya Kifaume duniani pia ?