Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Ndopvi nde hufanyo ye nyandzo ya Jehovah ?

 MSOMO 24

Namnaje ze gharama zahe hazi ya hatru ulemenguni zilipvwao ?

Namnaje ze gharama zahe hazi ya hatru ulemenguni zilipvwao ?

Nepal

Togo

Grande-Bretagne

Haïna mwaha, ngari shapishao na ngari trangazao ha bure tu majana ya mamilioni ya biblu na mashaïshi ya saya. Ngari undao na ngari lekezao Majumba ya Kifaume na Betheli. Ngari dhwaminio zihwi zinji za Mabetheliti na mamisioneri, na ngari nikao msaada wakati wa makafa. Yapvo, ambese, ngo jihuziso : « Namnaje ze gharama zinu zilipviwao ? »

Karitsu daï zaka wala mtsango wala karitsu mea mapesa. Baïshe ye hazi ya hatru ulemenguni hutsaha mapesa menji, karitsu daï mapesa. Ngapvo zaïdi ya karne ndzima, O Mnara wa Mlindzi wa pvili wuka huamba huka, ha huamini huka Jehovah nde huriniko msaada, karitsu mea wala hudaï o msaada wa wanadamu. Ha izo, rizingara miyadi ya hatru ! (Mata 10:8).

Ze hazi za hatru zo hushangiriwa na maswadaka ya hiari. Wandru wenji ngwa jipviwao ne hazi ya hatru ya husomesa ye biblu na ngwa toao swadaka ili hushangiria ye hazi yinu. Hata Mazahidi, wawo wawo, ngwa ona furaha ya hunika wakati, nvuu, mapesa, na mali ya saya ili ye nyandzo ya Mungu yirendehe duniani pia (1 Habari za nyakati 29:9). Harumwa le Jumba la Kifaume na harumwa mahala ya makungomanyo ya hatru, wawo wandzao ngwajo jua watrie mapesa harumwa masanduku ya swadaka. Wenji wahe mapesa ya vunwa, ya lawa na wandru watsona mapesa menji, hama ndo mfano wa mundru mshe ya fiwa ne mundru mme wa hahe ikao Isa ha mswifu ha sababu ha nika wana mabwara waïli uhusu ye hazina ya hekalu (Luka 21:1-4). He hali yinu, nadi nadi, haïna mundru hushinda « ye hantsi ankiba » ili ya nike « hama nde heli ya anzmia ho mooni hahe » (1 Wakorintho 16:2 ; 2 Wakorintho 9:7).

Ngasina yakini huka Jehovah ngujo endelea husindiha wala wandzao wamtukuze pvadzima na « zindru za thamani » za hawo, wa shangirie ye hazi ya Ufaume, ili ye nyandzo ya hahe yi rendehe (Mithali 3:9).

  • Hindrini nde yi rirendao tafauti na ze dini za saya ?

  • Namnaje ye maswadaka ya hiari ya rumiwao ?