Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Ndopvi nde hufanyo ye nyandzo ya Jehovah ?

 MSOMO 14

Darasa hindri za kusudiwa ye mapionie ?

Darasa hindri za kusudiwa ye mapionie ?

Marekani

Likoli ya Gileadi, Patterson (New York).

Panama

O mfundisho wa kiteokratiki nguwo rangu hale haswa uhusu ye Mazahidi wa Jehovah. Wala washuhulihao ha wakati wontsi ha hutekeleza hujua wahundre darasa maalumu ili hushinda « watimizi ha ukamili waziri wa hawo » (2 Timothausu 4:5).

Likoli ya mapionie. Ho mwisizoni wa mwaha wa urumishi wa wakati wontsi, ye pionie wa kawaïda ngu dungo darasa la ntsihu ndradaru lifanyihao harumwa Jumba la Kifaume karibu no hawo. Ye makswada yahe le darasa linu ndo husaïdia ye pionie ya kurubie zaïdi Jehovah, ya rendehe mhodari harumwa ye mikabala yontsi ya mtekelezo na ya dunge o urumishi wa hahe ha uwaminifu.

Likoli ya hweneza injili ya Ufaume. Le darasa linu la mezi mili li pangishiwa ili lifundishe mapionie wenyi uzoevu, walio tayari ya hulawa le bavu la hawo ili wa rumishihe mahala ikao ngwa hutajilwao. Iyo hama, ngwa ambao « Tsami ! Nipvehe », ho mfano wa Mweneza injili bora zaïdi yakaya shipvandre juu mwantsi, Isa Kristo (Isaya 6:8 ; Yohana 7:29). Huenda hule no hahe huhutajia wakati wa hurahisisha maesha ya hahe. O utamaduni, ulanga ne shahula mkinishiha hukaye tafauti holiho ndizo mundru ya zoea. Ambese, yiladhimu ya fundishie lugha ya nyumeni. Likoli yinu yo husaïdia wananya no wana washe, watsumba au walolana, waliona maha 23 hata 65, wa lime swifa za kiruhia ikao ngwajo kana haja mahalani wajo pvehwa na ujuzi ujo wa ruhusu wa rumwa zaïdi na Jehovah ne organizasion ya hahe.

Likoli ya kibiblu ya Gileadi. Ha kiebrania, « Gileadi » hufasiri « Ushahidi mhuu ». Rangu o mbulwa wa hayo tarehi 1943, ye likoli yinu yi pveha mamisioneri 8000 zaïdi ili wa toe ushahidi madhbuti « hata mpaka le funvu la mwiso wa le dunia » (Zitrendwa 13:47). Wakati wa Magileadi wa waswili ye ntsi ya Perou, kapvaja ka hata mtsanganyio harumwa ye ntsi yinu. Leo, ngapvo mitsanganyio 1000 zaïdi. Harumwa Japon wakaya ntsini ya Mazahidi kume wakati ye mamisioneri wandisa hutekeleza. Leo ngapvo Mazahidi 200000 zaïdi. Le darasa la mezi 5 ngilona mtwalaa wa utafiti o Mrongoo wa Mungu. Ye likoli yinu hulalika mapionie makhususu, mamisioneri, Mabeteliti na wavirilizi wa mzunguho no wandru washe wa hawo ili wanikiwa mfundisho wa msinadi ikao ye makswada ya hawo ndo husaïdia hujadidisha na huenjeza urumishi ulemengoni.

  • Ye makswada yahe likoli ya pionie hindri ?

  • Ndopvi nde ulalikiwa harumwa ye likoli ya hweneza injili ya Ufaume ?