Aller au contenu

Aller au sommaire

 MSOMO 22

Le biro la twaïfa lo hufanya hindri ?

Le biro la twaïfa lo hufanya hindri ?

Masiwa Salomon

Kanada

Afrique du sud

Ze idara za tafauti zahe le biro la twaïfa, liparwao wajau Betheli au filiali, ngazi shuhulihao no mtekelezo harumwa ntsi ndzima au zinji : idara ya hutafsiri, ya hushapa, ya hutsanganya shio, ya hupveha mashaïshi, ya hutoa zombo za hwishilia na video, na za saya.

Ngali pangishao ze hazi za hatru ho msaada wahe Janibu ya mashawiri ya filiali. Le Baraza la mswarafa hutakabadhwisha ye Janibu ya mashawiri ya filiali o uswarifu wa haïna biro la twaïfa. Ha kawaïda ye Janibu ya mashawiri yijimliha ha mazehi wa raru wastahiki au zaïdi. Ye Janibu ya mashawiri yinu hujuliza le Baraza la mswarafa ye maendeleo yahe hazi ya haïna ntsi wa shuhulihao niyo na haïna udziro wa hawo. Ye mijulizo yinu huruhusu le Baraza la mswarafa wa anzmie ze mandini za hutrangaza harumwa ye mashaïshi ya jao, uhusu ye mihundrano ne makungomanyo. Mawakala wahe le Baraza la mswarafa hufanya ziara nadi nadi harumwa ye mabiro ya matwaïfa ili wa saïdie ze Janibu za mashawiri ya filiali wazingare ze dhwamana za hawo (Mithali 11:14). Wakati wa mhundrano makhususu, ye wakala wahe le biro la jumba kuu hutoa hutuba yi nikao jitihadi ye Mazahidi wahe ntsi.

Ngali saïdiao ye mitsanganyio yahe ntsi. Harumwa le biro la twaïfa, wananya wa dhwaminishiwa wa nike idhini yaho mpangisho wahe mitsanganyio. Ngwa viriliao ze hazi za mapionie, za mamisioneri na za wavirilizi wa mzunguho. Ngwa tayarishao makungomanyo, na ye hazi ya mabundo ya Majumba ya Kifaume, na huangalia ye mashaïshi ya pvehwa harumwa mitsanganyio ha hukinaza ze haja za hayo. Haïna zirendehao harumwa le biro la twaïfa hushangiria o mtekelezo wufanyihe ha udzima (1 Wakorintho 14:33, 40).

  • Namnaje ye Janibu ya mashawiri ya filiali yisaïdiao le Baraza la mswarafa ?

  • Le biro la twaïfa hushuhuliha na hindri ?