Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Ndopvi nde hufanyo ye nyandzo ya Jehovah ?

 MSOMO 21

Betheli iyo hindri ?

Betheli iyo hindri ?

Marekani (idara ya swanaa)

Allemagne

Kenya

Kolombie

Ha kiebrania, Betheli hufasiri « Daho la Mungu » (Mwando 28:17, 19, noti). Linu dzina la lingana ili huvumbua ze nyumba zilio mahala menji duniani, zirumilwao ili hupangisha na hushangiria ye hazi ya mtekelezo wa Mazahidi wa Jehovah. Rangu le jumba kuu lilio ho marekani (Daula ya New York), le Baraza la mswarafa hugojea ze hazi za biro za matwaïfa ya mbali mbali, au filiali, zilio harumwa ntsi zinji. Wawo wa fanyao hazi harumwa ze filiali zinu huparwa « famiyi ya Betheli ». Hama famiyi, Mabetheliti ngwa einshio na ngwa lao pvamoja, ngwa fanyao hazi pvadzima na ngwa twalio ye Biblu ha udzima (Zaburi 133:1).

Mahala haswa ya hujitoa ha hiari harumwa « famiyi » kuu. Harumwa haïna Betheli, Mazahidi, wawume na washe, ngwa rumiao wakati wontsi wa hawo ha hufanya ye nyandzo ya Mungu na hushangiria ze aamali zaho Ufaume (Mata 6:33). Kapvatsi mundru ya lipvwao harumwa wo, sha wontsi pia wa laziwa na wa lisiwa na ngwa nikiwao msaada uhusu ze gharama za hawo za kibinafsia. Haïna mdzima ngena hazi ya fanyao, reka ndo harumwa ze biro, ho pani, ho mahalani ya hula shahula, au mahala ya hushapa, ya hurahatsa, ya hufua, ya hulekeza au hazi za saya.

Mahala ya hushangiria ye hazi yaho mtekelezo. Ye makswada ya haïna Betheli haswa nde huruhusu ye kweli ya kibiblu yiparihanihe na wandru wenji kabisa. Ye broshir yinu ndo mfano. O mwandziho wa hayo uwongoziwa ne le Baraza la mswarafa, yipvehwa ha kielektroniki harumwa janibu zinji, zaïdi ya majana, zitafsirio duniani pia, yishapwa harumwa mashini kuu za upesi zilio harumwa Betheli za tafauti, na yipvehwa harumwa mitsanganyio 110000 zaïdi. Harumwa haïna daraja, ye « famiyi ya Betheli » ngayi shangiriao kabisa o muhimu zaïdi wahe hazi holiho ze hazi za saya : o mtekelezo wahe habari njema (Markus 13:10).

  • Mabetheliti wawo wandru hindri, na eba ngwa lipvwao ?

  • Hazi muhimu hindri haïna Betheli yishangiriao ?